Kultura staroobrzędowców na ziemiach polskich – XVII-XX w

Justyna Bednarska „Doczesne życie jest tylko drogą do osiągnięcia życia wiecznego.” (Przybył, s. 26) Rozpatrując kulturę starowierców z perspektywy sugerowanej przez to zdanie, można dojrzeć sens i spójność w specyfice, składających się na nią tworów. Owa specyfikę najlepiej określić jako przenikające ich rzeczywistość eschatologiczne natchnienie. Cyryl z Turowa, prawosławny biskup, żyjący na pół wieku przed… Czytaj dalej Kultura staroobrzędowców na ziemiach polskich – XVII-XX w